Revize Ostrava

REVIZE ELEKTRO

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, STROJŮ, PŘÍSTROJŮ, NÁŘADÍ, HROMOSVODŮ
  • Revize rozvodů elektroinstalace v bytech, domech, provozovnách
  • Revize elektrospotřebičů
  • Revize elektrického nářadí
  • Revize elektrických přístrojů
  • Revize hromosvodů – hromosvodních soustav
  • Školení vyhlášky ČÚBP č. 50/78Sb, §3 až §8, §10

Provádíme výchozí a pravidelné revize na většině elektrických zařízení v domech, bytech, provozovnách, průmyslových objektech.

Klientům nabízíme kompletní – smluvní vedení revizní agendy objektu – objektů v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.

Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na technických zařízeních v těchto objektech.

V případě zájmu klienta zajistíme i technickou údržbu revidovaného zařízení ve smyslu zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.