Revize Ostrava

REVIZE KOMÍNŮ

REVIZE – KOMÍNŮ, SPALINOVÝCH CEST, KOUŘOVODŮ, KONTROLA  A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ, MĚŘENÍ EMISÍ
  • Revize komínů
  • Kontroly a čištění spalinových cest, kouřovodů
  • Pasportizace komínů
  • Měření účinnosti spalin
  • Měření emisí malých zdrojů znečištění ovzduší – do 200kW

Provádíme výchozí, pravidelné revize a kontroly na většině zařízení v domech, bytech, provozovnách, průmyslových objektech.

Klientům nabízíme kompletní – smluvní vedení revizní agendy objektu – objektů v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.

Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na technických zařízeních v těchto objektech.