Revize Ostrava

REVIZE

kotelREVIZE, KONTROLY A ZKOUŠKY

Provádíme revize – revizní práce – kontroly – zkoušky v těchto odvětvích: plyn, elektro, komíny. Pro objednatele – vlastníky nebo správce nemovitostí zajišťujeme kompletní vedení ucelené revizní agendy, včetně archivace potřebných dokumentů – revizních zpráv, protokolů o kontrolách, posudků, pasportů apod. V rámci schopnosti nabídnout ucelené portfolium služeb v oblasti revizí, nabízíme tyto služby za výhodných podmínek.

Pravidelné revize a kontroly jsou nejlepší prevencí proti nepříjemným a mnohdy i životu nebezpečným haváriím.
V mnohých případech je dokonce pravidelná revize nařízená zákonem.
Jen pravidelné revize zajistí optimální a bezproblémovou funkci spotřebičů, kotlů, elektrických instalací, plynových rozvodů atd.

PROVÁDÍME ZKOUŠKY A REVIZE V OBLASTI OSTRAVA A OKOLÍ
HLÍDÁME ZA VÁS TERMÍNY PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A KONTROL

Starosti s dodržovaním provádění revizí a kontrol „v termínech “ nechte na nás. Zajišťujeme provádění revizí a kontrol v předepsaných lhůtách. Sami Vás vyzveme – při blížícím se termínu – potřebě jejich provedení.
Revizní technici provedou důkladnou prohlídku a vyhotoví podrobnou revizní zprávu.
V případě zjištěné závady nabídnou technici vhodné řešení.