Revize Ostrava

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

REVIZE A KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, ROZVODŮ PLYNU, KOTLŮ, KAREM, WAFEK, SPORÁKŮ, BOILERŮ, HOŘÁKŮ, REGULAČNÍCH STANIC
REVIZE PLYN – revize a kontroly plynových zařízení:
 • Revize rozvodů plynu – VTL, STL , NTL
 • Revize plynových přípojek
 • Revize HUP
 • Revize venkovních a vnitřních plynovodů
 • Revize průmyslových plynovodů
 • Revize bytových plynovodů

 • Revize plynových spotřebičů
 • Revize plynových kotlů, karem, wafek, sporáků, bojlerů
 • Revize tlakových nádob plněných plyny
 • Revize plynových kotelen
 • Revize plynových regulačních stanic
 • Revize plynových hořáků

Provádíme výchozí, pravidelné revize a kontroly na většině plynových zařízení v domech, bytech, provozovnách, průmyslových objektech.

Klientům nabízíme kompletní – smluvní vedení revizní agendy objektu – objektů v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.

Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na technických zařízeních v těchto objektech.

V případě zájmu klienta zajistíme i technickou údržbu revidovaného zařízení ve smyslu zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.

V případě zájmu o provádění revizí Vám vypracujeme individuální nabídku tzv. šitou na míru.